fbpx

Питання що часто задаються / Часто задаваемые вопросы

CISSA-ACSEI створив сторінку поширених запитань, щоб допомогти вирішити деякі запитання українців, які бажають приїхати до Канади, та переміщених українців, які вже перебувають у Канаді, а також повідомити про різні послуги, доступні для поселення в Канаді.

 

Якщо ви бажаєте отримати інформацію про доступні вам послуги, ви можете отримати доступ до розділу Мені потрібна допомога / Мне нужна помощь нашого веб-сайту, де ви можете знайти національну інформацію, а також інформацію, що стосується провінції чи території, де ви перебуваєте.

__________________________________________________

 

CISSA-ACSEI создал страницу часто задаваемых вопросов, чтобы помочь решить некоторые вопросы украинцев, желающих приехать в Канаду, и перемещенных украинцев, уже находящихся в Канаде, а также сообщить о различных услугах, доступных для поселения в Канаде.

 

Если вы хотите получить информацию о доступных вам услугах, вы можете получить доступ к разделу Мені потрібна допомога / Мне нужна помощь нашего веб-сайта, где вы можете найти национальную информацию, а также информацию о провинции или территории, где вы находитесь.

Select Region

Загальна інформація / Общая информация

Ви можете отримати доступ до останньої статистики прибуття українців наземним/повітряним транспортом, кількість поданих заявок та наданих дозволів на веб-сайті Міністерства імміграції, громадянства та біженців Канади.


Вы можете получить доступ к последней статистике прибытия украинцев наземным/воздушным транспортом, количество поданных заявок и разрешений на веб-сайте Министерства иммиграции, гражданства и беженцев Канады.

Імміграція / Иммиграция

На підтримку тих, хто постраждав від російського вторгнення в Україну, відділ імміграції, біженців та громадянства Канади створив Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки (CUAET), щоб допомогти українцям та членам їхніх сімей якомога швидше приїхати до Канади та надати їм можливість працювати та навчатися під час перебування в Канаді.

Будь ласка, зверніть увагу, що Державна політика України, яка підтримує імплементацію Канадсько-українського дозволу на екстрені поїздки (CUAET), була опублікована на веб-сайті IRCC (клацніть тут, щоб переглянути частину 1, частину 2 та частину 3)


В поддержку пострадавших от российского вторжения в Украину отдел иммиграции, беженцев и гражданства Канады создал Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки (CUAET), чтобы помочь украинцам и членам их семей как можно скорее приехать в Канаду и предоставить им возможность работать и учиться во время пребывания в Канаде.

Обратите внимание, что на веб-сайте IRCC опубликована Политика Украины в поддержку реализации канадско-украинского разрешения на поездки в чрезвычайных ситуациях (CUAET) (нажмите здесь, чтобы просмотреть часть 1, часть 2 и часть 3).

Ні, цей варіант наразі не розглядається.


Нет, этот вариант пока не рассматривается.

Європейський Союз має щедрий пакет підтримки для переміщених українців у Європі. Враховуючи, що українці мають там довготривале рішення, вони не потребують переселення в Канаду.


У Европейского Союза есть щедрый пакет поддержки для перемещенных украинцев в Европе. Учитывая, что у украинцев есть долговременное решение, они не нуждаются в переселении в Канаду.

CUAET посилається на дозвіл Канади та України на екстрені поїздки, механізм, створений Управлінням імміграції, біженців та громадянства Канади, щоб допомогти українцям та членам їхніх сімей якомога швидше приїхати до Канади та надати їм можливість працювати та навчатися, перебуваючи в Канаді. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, перейдіть на веб-сайт Immigration, Refugees and Citizenship Canada.

Державна політика України, яка підтримує реалізацію Канадсько-українського дозволу на екстрені поїздки, доступна на веб-сайті Міністерства імміграції, біженців та громадянства Канади за такими посиланнями: частина 1, частина 2 і частина 3.


CUAET ссылается на разрешение Канады и Украины на экстренные поездки, механизм, созданный Управлением иммиграции, беженцев и гражданства Канады, чтобы помочь украинцам и членам их семей как можно скорее приехать в Канаду и предоставить им возможность работать и учиться в Канаде. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите на веб-сайт Immigration, Refugees and Citizenship Canada.

Государственная политика Украины, поддерживающая реализацию Канадско-украинского разрешения на экстренные поездки, доступна на сайте Министерства иммиграции, беженцев и гражданства Канады по следующим ссылкам: часть 1, часть 2 и часть 3.

Біженець – це особа, яка потребує захисту, яка має обґрунтовані страхи перед переслідуванням через расу, релігію, політичні переконання, національність чи належність до певної соціальної групи. Відповідно до Закону про імміграцію та захист біженців, особа, яка потребує захисту, — це особа в Канаді, якій особисто загрожує небезпека катувань, ризику життя або жорстокого та незвичайного поводження чи покарання, якщо вони повернуться до країни свого походження.

Тимчасовий резидент – це іноземець, який має законний дозвіл на в’їзд в Канаду з тимчасовими цілями. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до веб-сайту Імміграції, біженців та громадянства Канади.

Уряд Канади не вважає переміщених українців, які прибувають до Канади, біженцями, оскільки Європейський Союз має щедрий пакет підтримки для переміщених українців у Європі. Враховуючи, що українці мають там довготривале рішення, вони не потребують переселення в Канаду. Саме тому уряд Канади створив Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки (CUAET), який дозволяє переміщеним українцям подавати документи на візу тимчасового проживання.


Беженец – это лицо, нуждающееся в защите, имеющее обоснованные страхи перед преследованием через расу, религию, политические убеждения, национальность или принадлежность к определенной социальной группе. Согласно Закону об иммиграции и защите беженцев, лицо, требующее защиты, — это лицо в Канаде, которому лично угрожает опасность пыток, риска жизни или жестокого и необычного обращения или наказания, если они вернутся в страну своего происхождения.

Временный резидент – это иностранец, имеющий законное разрешение на въезд в Канаду с временными целями. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с веб-сайтом Иммиграции, беженцев и гражданства Канады.

Правительство Канады не считает перемещенных украинцев, прибывающих в Канаду, беженцами, поскольку у Европейского Союза есть щедрый пакет поддержки для перемещенных украинцев в Европе. Учитывая, что у украинцев есть долговременное решение, они не нуждаются в переселении в Канаду. Именно поэтому правительство Канады создало Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки (CUAET), позволяющее перемещенным украинцам подавать документы на визу временного проживания.

Так, уряд Канади вважає, що важливо тримати сім’ї та близьких разом. Якщо у вас є найближчі родичі в Канаді, і ви постраждали від російського вторгнення в Україну, вони можуть спонсувати вас, щоб приїхати до Канади на постійну основу. Дізнайтеся більше.


Да, правительство Канады считает, что важно держать семьи и близких вместе. Если у вас есть ближайшие родственники в Канаде и вы пострадали от российского вторжения в Украину, они могут спонсировать вас, чтобы приехать в Канаду на постоянную основу. Узнайте больше.

Ні, власник канадсько-української візи на екстрену подорож (CUAET) може в’їхати в Канаду за квитком в один бік.


Нет, владелец канадско-украинской визы на экстренное путешествие (CUAET) может въехать в Канаду за билетом в одну сторону.

Дозвіл на екстрену поїздку Канада-Україна (CUAET) дійсний до 10 років, обмежено терміном дії паспорта. Це багаторазова віза для власників віз, які вибирають корінець. Для власників віз, які вибирають варіант без корінеця, це одноразова віза, яку необхідно використовувати для подорожей протягом терміну її дії (максимум 6 місяців). Тривалість перебування є однаковою для всіх власників візи, незалежно від того, є у неї талон чи ні: віза Канада-Україна для екстренних подорожей (CUAET) діє до трьох років.


Разрешение на экстренную поездку (CUAET) действительно до 10 лет, ограничено сроком действия паспорта. Это многократная виза для владельцев виз, выбирающих корешок. Для владельцев виз, выбирающих вариант без корешка, это одноразовая виза, которую необходимо использовать для путешествий в течение срока ее действия (максимум 6 месяцев). Продолжительность пребывания одинакова для всех владельцев визы, независимо от того, есть у нее корешок или нет: (CUAET) действует до трех лет.

Власник візи Канади та України на екстрену поїздку (CUAET) з надрукованим корінецем дозволяє в’їжджати кілька разів.


Владелец канадско-украинской визы на экстренное путешествие (CUAET) с напечатанным корешком позволяет въезжать несколько раз.

Правила роботи з дозволом на навчання є такими ж, як і для звичайних іноземних студентів, згідно з дозволом Канади та України на екстрені подорожі (CUAET). Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться.

Зверніть увагу, що іноземні студенти середньої освіти не мають права працювати під час навчання.


Правила работы с разрешением на обучение такие же, как и для обычных иностранных студентов, согласно разрешению на экстренные путешествия (CUAET). Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь.

Обратите внимание, что иностранные студенты среднего образования не имеют права работать на учебе.

Ні, вакцинація не потрібна для в’їзду в Канаду, однак люди які не мають повної вакцинації за допомогою вакцин, схвалених Канадою, повинні пройти самокарантин протягом 10 днів. Щоб дізнатися більше про прийнятні вакцини, перегляньте список вимог до мандрівників, вакцинованих проти COVID-19.

Особи, які не пройшли повну вакцинацію, не можуть подорожувати в громадському транспорті або літати внутрішніми рейсами.

Перед посадкою в літак переселенці повинні заповнити анкету заявки ArriveCAN за посиланням.


Нет, вакцинация не нужна для въезда в Канаду, однако люди, не имеющие полной вакцинации с помощью вакцин, одобренных Канадой, должны пройти самокарантин в течение 10 дней. Чтобы узнать больше о приемлемых вакцинах, просмотрите список требований к путешественникам, вакцинированным против COVID-19.

Лица, не прошедшие полную вакцинацию, не могут путешествовать в общественном транспорте или летать по внутренним рейсам.

Перед посадкой в ​​самолет переселенцы должны заполнить анкету заявки ArriveCAN по ссылке.

Ви можете знайти інструкції щодо карантину на веб-сайті Агентства громадського здоров’я Канади.


Вы можете найти инструкции по карантину на веб-сайте Агентства общественного здоровья Канады.

Якщо ваша віза не включає дозвіл на роботу, ви повинні повторно подати заяву на отримання візи та включити заяву на дозвіл на роботу відповідно до дозволу Канади та України для екстренних поїздок (CUAET). Нова програма матиме пріоритет перед іншими програмами.


Если ваша виза не включает разрешение на работу, вы должны повторно подать заявление на получение визы и включить заявление на разрешение на работу в соответствии с разрешением на экстренные поездки (CUAET). Новая программа будет иметь приоритет перед другими программами.

Дозвіл на відкриту роботу обмежено професіями, щоб запобігти ризику для здоров’я населення, оскільки переміщені українці ще не пройшли медичний огляд. Обмеження стосуються лише чотирьох секторів, де охорона здоров’я населення є важливою: догляд за дітьми, охорона здоров’я, освіта та сільське господарство. Окрім цих чотирьох сфер обмежень, відкритий дозвіл на роботу дозволяє переміщеним українцям та членам їхніх сімей працювати за будь-якою іншою професією, щойно вони прибувають до Канади та отримують дозвіл. Студенти CUAET, які бажають працювати в одній із обмежених професій, повинні повторно подати заявку на скасування обмежень після завершення медичного діагностичного тесту: вони можуть подати нову заявку на дозвіл на роботу, щоб скасувати обмеження щодо професій. Додаткову інформацію можна знайти на веб-сайті Immigration, Refugees and Citizenhip Canada: Як зняти медичні обмеження у вашому відкритому дозволі на роботу.


Разрешение на открытую работу ограничено профессиями, чтобы предотвратить риск для здоровья населения, поскольку перемещенные украинцы еще не прошли медицинское освидетельствование. Ограничения касаются только четырех секторов, где здравоохранение населения важно: уход за детьми, здравоохранение, образование и сельское хозяйство. Кроме этих четырех сфер ограничений, открытое разрешение на работу позволяет перемещенным украинцам и членам их семей работать по любой другой профессии, как только они прибывают в Канаду и получают разрешение. Студенты CUAET, желающие работать в одной из ограниченных профессий, должны повторно подать заявку на отмену ограничений после завершения медицинского диагностического теста: они могут подать новую заявку на разрешение на работу, чтобы отменить ограничения по профессиям. Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте Immigration, Refugees and Citizenhip Canada: Как снять медицинские ограничения в вашем открытом разрешении на работу.

Приблизний час обробки для продовження терміну проживання в Канаді можна знайти на веб-сайті Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Однак заповніть повторні заявки на отримання візи відповідно до дозволу Канади та України на екстрені подорожі (CUAET), які правильно ідентифіковані відповідно до інструкцій веб-сайту є пріоритетними і зазвичай отримують відповідь протягом 14 днів.


Приблизительное время обработки для продления проживания в Канаде можно найти на веб-сайте Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Однако заполните повторные заявки на получение визы в соответствии с разрешением Канады и Украины на экстренные путешествия (CUAET), правильно идентифицированные в соответствии с инструкциями веб-сайта являются приоритетными и обычно получают ответ в течение 14 дней.

На сьогоднішній день у Канаді та Україні немає обмежень щодо дозволу на екстрені поїздки, тобто не існує максимальної кількості переміщених українців, які можуть в’їхати в Канаду за цією програмою.


На сегодняшний день в Канаде и Украине нет ограничений по разрешению экстренных поездок, то есть не существует максимального количества перемещенных украинцев, которые могут въехать в Канаду по этой программе.

Передача повідомлення про прибуття – це добровільне опитування, яке українці, які вирішили переїхати до Канади, можуть вирішити заповнити до прибуття. Він складається з 27 запитань, які дають огляд соціально-демографічного профілю новоприбулих.


Передача сообщения о прибытии – это добровольный опрос, который украинцы, решившие переехать в Канаду, могут решить заполнить до прибытия. Он состоит из 27 вопросов, которые дают обзор социально-демографического профиля вновь прибывших.

Передача повідомлень про прибуття – це опитування, що складається з 27 запитань, які дозволять населенню краще зрозуміти, які послуги потрібні для підтримки переміщених українців і де. Дані, що містяться в цьому опитуванні, будуть передані агенціям поселення на місцях, щоб вони могли підготуватися до прибуття.


Передача сообщений о прибытии – это опрос, состоящий из 27 вопросов, которые позволят населению лучше понять, какие услуги нужны для поддержки перемещенных украинцев и где. Данные, содержащиеся в этом опросе, будут переданы агентствам поселения на местах, чтобы они могли подготовиться к прибытию.

: Ви можете ознайомитися з процесом подачі заявки на авторизацію для екстреного проїзду неповнолітнього тут.

(https://www.canada.ca/content/dam/ircc/documents/pdf/english/services/immigrate-canada/ukraine-measures/fact-sheet.pdf)

 


 

Вы можете ознакомиться с процессом подачи заявки на авторизацию для экстренного проезда несовершеннолетнего здесь.

(https://www.canada.ca/content/dam/ircc/documents/pdf/english/services/immigrate-canada/ukraine-measures/fact-sheet.pdf)

Ні. Уряд Канади ставиться до всіх однаково, незалежно від того, використовують вони представника чи ні. Для отримання додаткової інформації про представників імміграції ви можете відвідати цю веб-сторінку (https://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/answer.asp?qnum=444&top=7) Служби імміграції, біженців і громадянства Канади.

 


 

Нет. Правительство Канады относится ко всем одинаково, независимо от того, используют ли они представителя или нет. Для получения дополнительной информации о представителях иммиграции вы можете посетить эту веб-страницу (https://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/answer.asp?qnum=444&top=7) Службы иммиграции, беженцев и гражданства Канады.

Питання врегулювання / Вопросы урегулирования

Важливо, щоб, прибувши в Канаду, ви відкрили банківський рахунок, щоб мати можливість здійснювати різноманітні платежі, які будуть необхідні, а також мати можливість отримати фінансову підтримку.

У Канаді ви маєте право відкрити банківський рахунок в банку або федеральній кредитній спілці, якщо ви пред’явили належне посвідчення особи. Можливо, вам доведеться особисто звернутися до фінансової установи, щоб відкрити банківський рахунок. Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте Відкриття банківського рахунку.


Важно, чтобы, прибыв в Канаду, вы открыли банковский счет, чтобы иметь возможность производить разнообразные платежи, которые будут необходимы, а также иметь возможность получить финансовую поддержку.

В Канаде вы имеете право открыть банковский счет в банке или федеральном кредитном союзе, если вы предъявили надлежащее удостоверение личности. Возможно, вам придется лично обратиться в финансовое учреждение, чтобы открыть банковский счет. Для получения дополнительной информации посетите Открытие банковского счета.

Посвідчення має бути видане федеральним, провінційним, територіальним або державним органом влади та має бути дійсним, тобто не простроченим. Щоб вважатися прийнятним, дійсне посвідчення має містити ваше: ім’я, дату народження, фотографію та підпис. Щоб відкрити банківський рахунок, ви можете знайти список дійсних ідентифікаційних даних у розділі «Ідентифікація, яка вам потрібна, щоб відкрити банківський рахунок».


Удостоверение должно быть выдано федеральным, провинциальным, территориальным или государственным органом власти и должно быть действительным, то есть не просроченным. Чтобы считаться приемлемым, действительное удостоверение должно содержать ваше имя, дату рождения, фотографию и подпись. Чтобы открыть банковский счет, вы можете найти список действительных идентификационных данных в разделе «Идентификация, которая вам нужна, чтобы открыть банковский счет».

Вам потрібно буде відвідати сайт провінції, де ви оселилися, ви можете зробити це з сайту.


Вам нужно будет посетить сайт провинции, где вы поселились, вы можете сделать это с сайта.

 

Дізнайтеся, як визнати свою професійну кваліфікацію в Канаді на веб-сайті «Процес оцінки акредитації».


Узнайте, как признать свою профессиональную квалификацию в Канаде на веб-сайте «Процесс оценки аккредитации».

Доступ до Послуг / Доступ к Услугам

Так, 30 березня повідомив шанований Шон Фрейзер, Міністр імміграції, біженців та громадянства Канади () що українці, які мають тимчасові резидентські візи, матимуть право на доступ до всіх програм поселення, що фінансуються з федерального бюджету.


Да, 30 марта сообщил уважаемый Шон Фрейзер, Министр иммиграции, беженцев и гражданства Канады () что украинцы, имеющие временные резидентские визы, будут иметь право на доступ ко всем программам поселения, финансируемым из федерального бюджета.

У партнерстві з урядом Канади, Червоний Хрест надає послуги з прийому людей, переміщених з України, коли вони прибувають до окремих аеропортів Канади. Послуги можуть включати:

– Прийом і реєстрація

– Інформація та рекомендації до додаткових служб підтримки


В партнерстве с правительством Канады Красный Крест предоставляет услуги по приему людей, перемещенных из Украины, когда они прибывают в отдельные аэропорты Канады. Услуги могут включать:

– Прием и регистрация

– Информация и рекомендации к дополнительным службам поддержки

Welcome Package надає ресурси для допомоги переміщеним українцям, які прибувають до Канади. Ви можете отримати доступ до змісту вітальних пакетів Червоного Хреста за такими посиланнями:


Welcome Package предоставляет ресурсы для помощи перемещенным украинцам, прибывающим в Канаду. Вы можете получить доступ к содержанию поздравительных пакетов Красного Креста по следующим ссылкам:

Мовні послуги / Языковые услуги

Послуги до прибуття / Услуги до прибытия

Miles4Migrants

Неофіційно https://pathfindersforukraine.com/

 


 

Miles4Migrants

Неофициально https://pathfindersforukraine.com/

Здоров'я / Здоровье

На сьогодні переміщені українці за візою на тимчасове проживання не мають права на участь у Тимчасовій федеральній програмі охорони здоров’я. Провінційні та територіальні уряди перебувають на різних етапах внесення змін до чинного законодавства, щоб дозволити українцям, які мають візи на тимчасове проживання, негайно отримати доступ до медичних послуг у провінції чи території, на якій вони прибувають. Інформація про медичне обслуговування в різних провінціях та територіях доступна на нашому веб-сайті українською та російською мовами після вибору провінції або території, де ви знаходитесь.


На сегодняшний день перемещенные украинцы по визе на временное проживание не имеют права на участие во Временной федеральной программе здравоохранения. Провинциальные и территориальные правительства находятся на разных этапах внесения изменений в действующее законодательство, чтобы разрешить украинцам, имеющим визы на временное проживание, немедленно получить доступ к медицинским услугам в провинции или территории, на которой они прибывают. Информация о медицинском обслуживании в разных провинциях и территориях доступна на нашем веб-сайте на украинском и русском языках после выбора провинции или территории, где вы находитесь.

Ні, українці та члени їх сімей, які подають заяву на тимчасове проживання (Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel CUAET) в Канаді, звільняються від проходження імміграційного медичного огляду (IME) до прибуття в Канаду. Кандидатам необхідно буде пройти медичний діагностичний тест (MDT) протягом 90 днів після прибуття до Канади, щоб перевірити певні інфекційні захворювання.

У вашому відкритому дозволі на роботу можуть бути обмеження, оскільки ви не проходили медичний огляд до приїзду в Канаду. Після завершення медичного діагностичного тесту (MDT) можна подати нову заяву на дозвіл на роботу до IRCC для зняття обмежень щодо зайнятості. Для отримання додаткової інформації відвідайте: «Як зняти медичні обмеження у вашому відкритому дозволі на роботу».


Нет, украинцы и члены их семей, подающие заявление на временное проживание (Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel CUAET) в Канаде, освобождаются от прохождения иммиграционного медицинского осмотра (IME) до прибытия в Канаду. Кандидатам необходимо будет пройти медицинский диагностический тест (MDT) в течение 90 дней по прибытии в Канаду, чтобы проверить определенные инфекционные заболевания.

В вашем открытом разрешении на работу могут быть ограничения, поскольку вы не проходили медицинское освидетельствование до приезда в Канаду. После завершения медицинского диагностического теста (MDT) можно подать новое заявление на разрешение на работу в IRCC для снятия ограничений по занятости. Для получения дополнительной информации посетите: «Как снять медицинские ограничения в вашем открытом разрешении на работу».

Ваш медичний діагностичний тест повинен виконувати лікар зі списку лікарів IRCC. Знайдіть лікаря у списку у вашому регіоні.


Ваш медицинский диагностический тест должен выполнять врач из списка IRCC. Найдите врача в списке в вашем регионе.

Прибуття до Канади за програмою Канадсько-української програми дозволу на екстрені подорожі (CUAET) входять як відвідувачі, і тому не охоплюються Тимчасовою федеральною програмою охорони здоров’я (IFHP). Уряди багатьох провінцій та територіальних органів зараз переглядають/приймають рішення щодо того, чи можуть і як вони можуть розширити охоплення медичними послугами на прибуття Канадсько-українського дозволу на екстрені подорожі (CUAET), а також чи буде це покриття стосуватися компонентів медичної діагностики. У випадках, коли немає чітких варіантів покриття, дозвіл на прибуття Канади та України на екстрені поїздки (CUAET) повинен покривати витрати на будь-які відповідні збори.


Прибытие в Канаду по программе Канадско-украинской программы разрешения на экстренные путешествия (CUAET) входят как посетители, поэтому не охватываются Временной федеральной программой здравоохранения (IFHP). Правительства многих провинций и территориальных органов сейчас пересматривают/принимают решение о том, могут ли и как они могут расширить охват медицинскими услугами на прибытие Канадско-украинского разрешения на экстренные путешествия (CUAET), а также будет ли это покрытие касаться компонентов медицинской диагностики. В случаях, когда нет четких вариантов покрытия, разрешение на прибытие Канады и Украины на экстренные поездки (CUAET) должно покрывать расходы.

Так, дітям також потрібно буде пройти медичний діагностичний тест (MDT), будь ласка, перегляньте розділ «Чи зобов’язані переміщені українці оплачувати медичний діагностичний тест (MDT) зі своєї кишені?» питання для вимог тестування з урахуванням віку.


Да, детям также нужно будет пройти медицинский диагностический тест (MDT), пожалуйста, просмотрите раздел «Обязаны ли перемещенные украинцы оплачивать медицинский диагностический тест (MDT) из своего кармана?» вопросы для требований тестирования с учетом возраста.

У заявників є 90 днів з дати прибуття, щоб пройти медичний діагностичний тест (MDT).


У заявителей есть 90 дней со дня прибытия, чтобы пройти медицинский диагностический тест (MDT).

Щоб надати ідентифікацію, щоб підтвердити свою особу. Необхідні тести лише ті, які описані вище. Лікар або персонал медичної клініки не буде оглядати ваші груди, геніталії або пряму кишку. Ці частини тіла не потрібні для медичного діагностичного тесту. Ви маєте право мати супроводжуючого в будь-який час під час медичної діагностики. Ви можете:

 • попросити медичну клініку мати в кімнаті співробітника
 • припинити тест у будь-який момент, щоб поставити запитання про те, що робить лікар
 • припинити тест і попросити супроводжуючого, навіть якщо ви спочатку відмовилися від нього.

Якщо у вас виникли запитання або ви відчуваєте незручність щодо частини тесту, попросіть лікаря зупинитися та розкажіть йому про те, що вас турбує.


Чтобы предоставить идентификацию, чтобы подтвердить личность. Необходимы тесты только описанные выше. Врач или персонал медицинской клиники не будет осматривать вашу грудь, гениталии или прямую кишку. Эти части тела не требуются для медицинского диагностического теста. Вы имеете право иметь сопровождающего в любое время во время медицинской диагностики. Вы можете:

 • попросить медицинскую клинику иметь в комнате сотрудника
 • прекратить тест в любой момент, чтобы задать вопрос о том, что делает врач
 • прекратить тест и попросить сопровождающего даже если вы сначала отказались от него.

Если у вас возникли вопросы или вы испытываете неудобство в части теста, попросите врача остановиться и расскажите ему о том, что вас беспокоит.

Ви можете вибрати найближчого до вас лікаря в рамках цієї групи лікарів.


Вы можете выбрать ближайшего к вам врача в рамках этой группы врачей.

Ви можете здійснити внутрішній рейс до кінцевого пункту призначення протягом 24 годин після прибуття в Канаду.

Після того, як цей період минув, відповідно до термінової довідки щодо звільнення від авіаційної безпеки, невакциновані громадяни України та члени їх сімей, які не є громадянами України, можуть здійснити внутрішній рейс після завершення 14-денного карантину в призначеному карантинному закладі (DQF). Ці мандрівники:

 • Не зобов’язані отримувати результат тесту перед вильотом, тому якщо їхня внутрішня поїздка триває протягом 48 годин після їх звільнення з карантинного закладу; і
 • Повинні мати дійсні документи, як зазначено в звільненн і від авіаційної безпеки.

З 20 червня вакцинація не є обов’язковою для перельоту внутрішнім рейсом Канади.


Вы можете совершить внутренний рейс в конечный пункт назначения в течение 24 часов после прибытия в Канаду.

После того, как этот период прошел, согласно срочной справке по освобождению от авиационной безопасности, невакцинированные граждане Украины и члены их семей, не являющиеся гражданами Украины, могут совершить внутренний рейс после завершения 14-дневного карантина в назначенном карантинном учреждении (DQF). Эти путешественники:

 • Не обязаны получать результат теста перед вылетом, поэтому если их внутренняя поездка длится в течение 48 часов после их увольнения из карантинного учреждения; и
 • Должны иметь действительные документы, как указано в освобождении от авиационной безопасности.

С 20 июня вакцинация не является обязательной для перелета по внутреннему рейсу Канады.

Житло / Жилье

Процес отримання індивідуальних пропозицій житла відрізняється в кожній провінції та території. Щоб знайти визначені установи, які здійснюють зв’язок між тими, хто пропонує своє житло, та людьми, які були переміщені з України, які потребують житла, зверніться до розділу «Житло».

Ви також можете знайти додаткову інформацію та варіанти в мережі Homelessness Network.


Процесс получения индивидуальных предложений жилья отличается в каждой провинции и территории. Чтобы найти определенные учреждения, осуществляющие связь между теми, кто предлагает свое жилье, и людьми, которые были перемещены из Украины, нуждающихся в жилье, обратитесь в раздел «Жилье».

Вы также можете найти дополнительную информацию и варианты в сети Homelessness Network.

Так, переміщеним українцям буде надано тимчасову підтримку в готелі. Додаткову інформацію дивіться в заяві Прем’єр-міністра.


Да, перемещенным украинцам будет предоставлена ​​временная поддержка в отеле. Дополнительную информацию смотрите в заявлении Премьер-министра.

Підтримка доходів / Поддержка доходов

Так, буде надаватися одноразова перехідна фінансова допомога для покриття основних потреб. Вона надається українцям, які прибули до Канади або прибудуть по Візі CUAET: 3 000 доларів на  доросл ого (18 років і старше) і 1500 доларів на дитину (17 років і молодше).

 

Service Canada є партнером по доставці цієї ініціативи і буде відповідати за прийом заявок на перехідну фінансову допомогу та видачу оплати. Для того, щоб Service Canada оформила платіж, українським тимчасовим резидентам, які прибули через CUAET, потрібно буде відкрити рахунок у канадському банку.

 

Щоб отримати додаткову інформацію про те, як подати заявку на отримання перехідної фінансової допомоги, а також відкрити рахунок у канадському банку, будь ласка, відвідайте веб-сайт Immigration, Refugees and Citizenship Canada.

 

Додаткову інформацію про одноразову фінансову підтримку ви можете знайти на сайті OCASI.

 


Да, будет предоставляться одноразовая переходная финансовая помощь для покрытия основных потребностей. Она предоставляется украинцам, прибывшим в Канаду или прибывшим по Визе CUAET: 3 000 долларов на взрослого (18 лет и старше) и 1500 долларов на ребенка (17 лет и младше).

 

Service Canada является партнером по доставке этой инициативы и будет отвечать за прием заявок на переходную финансовую помощь и выдачу оплаты. Для того чтобы Service Canada оформила платеж, украинским временным резидентам, прибывшим через CUAET, нужно будет открыть счет в канадском банке.

 

Для получения дополнительной информации о том, как подать заявку на получение переходной финансовой помощи, а также открыть счет в канадском банке, пожалуйста, посетите веб-сайт Immigration, Refugees and Citizenship Canada.

 

Более подробную информацию о единовременной финансовой поддержке Вы можете найти на сайте OCASI.

Спеціальну допомогу для студентів можна знайти на веб-сайті університетів Канади.

Студентам пропонується зв’язатися зі студентськими службами своїх окремих навчальних закладів.

Студенти також можуть зв’язатися з агентствами з поселення, які надають послуги іноземним студентам. Щоб отримати список агенцій поселення, перегляньте список на веб-сайті Імміграції, біженців та громадянства Канади.


Специальную помощь для студентов можно найти на веб-сайте университетов Канады.

Студентам предлагается связаться со студенческими службами своих отдельных учебных заведений.

Студенты также могут связаться с агентствами по поселкам, предоставляющими услуги иностранным студентам. Чтобы получить список агентств поселения, просмотрите список на веб-сайте Иммиграции, беженцев и гражданства Канады.

На цьому етапі податкова пільга на дитину доступна лише після 18 місяців проживання в Канаді. CISSA-ACSEI продовжує виступати за те, щоб податкова пільга на дітей була доступною для переміщених українців після прибуття.


На этом этапе налоговая льгота на ребенка доступна только после 18 месяцев проживания в Канаде. CISSA-ACSEI продолжает выступать за то, чтобы налоговая льгота на детей была доступна для перемещенных украинцев по прибытии.

Так, як довгий, як їх торгує в Канаді-Україна здійснення емергенції (CUAET) і їх visas reflect it.


Да, если они путешествуют по Канадско-украинскому разрешению на экстренную поездку (CUAET) и их визы это отражают.

Працевлаштування / Трудоустройство

Ви можете знайти федеральну та провінційну інформацію про програми працевлаштування та підтримку, доступну для власників віз CUAET, у розділі працевлаштування на цьому веб-сайті.

(https://ukrainesafehaven.ca/get-involved/employment-opportunities/)

 


Вы можете найти федеральную и провинциальную информацию о программах трудоустройства и поддержки, доступную для владельцев виз CUAET, в разделе трудоустройства на этом веб-сайте.

(https://ukrainesafehaven.ca/get-involved/employment-opportunities/)

Освітні послуги / Образовательные услуги

Інформація про доступ до освіти в різних провінціях і територіях доступна на нашому сайті українською та російською мовами після вибору провінції або території, де ви знаходитесь.


Информация о доступе к образованию в разных провинциях и территориях доступна на нашем сайте на русском и украинском языках после выбора провинции или территории, где вы находитесь.

 

Торгівля людьми / Торговля людьми

Якщо ви вважаєте, що можете мати інформацію про потенційну ситуацію з торгівлею людьми:

Зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію Канадської гарячої лінії з питань торгівлі людьми за номером 1-833-900-1010:

Адвокати гарячої лінії доступні 24/7/365, щоб отримати підказки щодо потенційних можливостей

торгівлі людьми.

Ви також можете надіслати анонімну підказку на веб-сайті Canadian Human Trafficking Hotline.

Гаряча лінія з питань торгівлі людьми.


Если вы считаете, что у вас есть информация о потенциальной ситуации с торговлей людьми:

Позвоните на бесплатную горячую линию Канадской горячей линии по торговле людьми по номеру 1-833-900-1010:

Адвокаты горячей линии доступны 24/7/365, чтобы получить подсказки о потенциальных возможностях

торговли людьми.

Вы также можете отправить анонимную подсказку на веб-сайте Canadian Human Trafficking Hotline.

Горячая линия по вопросам торговли людьми.

Хоча жінки становлять більшість жертв торгівлі людьми в Канаді, чоловіки та діти також можуть стати жертвами. Ті, хто найімовірніше є в групі ризику:

 • Особи, які соціально чи економічно незахищені, в т.ч жінки автохтонного населення, молодь і діти, мігранти та нові іммігранти, та втікачі/безпритульна молодь;
 • Дівчата та жінки, яких можуть заманити у великі міські центри або переїхати туди добровільно.

Ви можете знайти більше інформації та зв’язатися з Канадським відділом торгівлі людьми

Гаряча лінія тут.


Хотя женщины составляют большинство жертв торговли людьми в Канаде, мужчины и дети могут стать жертвами. Те, кто вероятнее всего в группе риска:

 • Лица, социально или экономически незащищенные, в том числе женщины автохтонного населения, молодежь и дети, мигранты и новые иммигранты, и беглецы/беспризорная молодежь;
 • Девушки и женщины, которых могут заманить в большие городские центры или переехать туда добровольно.

Вы можете найти больше информации и связаться с Канадским отделом торговли людьми

Горячая линия здесь.

Якщо ви вважаєте, що є або можете стати жертвою торгівлі людьми, або маєте сумніви

про це ви можете зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію Канади з питань торгівлі людьми за номером 1-833-900-1010: Адвокати гарячої лінії доступні 24/7/365.

Ви можете знайти більше інформації та зв’язатися з Канадським відділом торгівлі людьми

Гаряча лінія тут.


Если вы считаете, что есть или можете стать жертвой торговли людьми, или сомневаетесь

Об этом вы можете позвонить на бесплатную горячую линию Канады по торговле людьми по номеру 1-833-900-1010: Адвокаты горячей линии доступны 24/7/365.

Вы можете найти больше информации и связаться с Канадским отделом торговли людьми

Горячая линия здесь.

Різноманітна допомога / Разнообразная помощь

Так, деякі канадські компанії зробили пожертви для надання телефонів, планшетів, SIM-карт та іншої підтримки переміщеним українцям, які прибувають до Канади. Корпоративні пожертвування отримують і розподіляють організації-постачальники послуг. Ви можете знайти послуги для новачків поблизу на веб-сайті імміграції, біженців та громадянства Канади.


Да, некоторые канадские компании сделали пожертвования для предоставления телефонов, планшетов, SIM-карт и другой поддержки перемещенным украинцам, прибывающим в Канаду. Корпоративные пожертвования получают и распределяют организации-поставщики услуг. Вы можете найти услуги для новичков поблизости на веб-сайте иммиграции, беженцев и гражданства Канады.

Так, доброзичливі та досвідчені професіонали з поселення можуть допомогти вам. Ви можете знайти послуги для новачків на веб-сайті імміграції, біженців та громадянства Канади.

Ви також можете ознайомитися зі списком вакансій, доступних у Канадському банку праці.


Да, дружелюбные и опытные профессионалы из поселения могут помочь вам. Вы можете найти услуги для новичков на веб-сайте иммиграции, беженцев и гражданства Канады.

Вы также можете ознакомиться со списком вакансий, доступных в Канадском банке труда.

Пожертвування збираються багатьма благодійними організаціями та організаціями, які надають послуги в Канаді. Доброзичливі та досвідчені професіонали з поселення можуть допомогти вам знайти організації, щоб отримати доступ до пожертвування там, де ви живете. Ви можете знайти послуги для новачків на веб-сайті імміграції, біженців та громадянства Канади.


Пожертвования собираются многими благотворительными организациями и организациями, предоставляющими услуги в Канаде. Доброжелательные и опытные профессионалы из поселения могут помочь вам найти организации, чтобы получить доступ к пожертвованиям там, где вы живете. Вы можете найти услуги для новичков на веб-сайте иммиграции, беженцев и гражданства Канады.

Доброзичливі та досвідчені професіонали з поселення можуть допомогти вам. Ви можете знайти послуги для новачків поблизу на сторінці імміграції, біженців та громадянства Канади.


Доброжелательные и опытные профессионалы могут помочь вам. Вы можете найти услуги для новичков поблизости на странице иммиграции, беженцев и гражданства Канады.

Якщо ваше запитання стосується імміграції, будь ласка, зв’яжіться з відділом імміграції, біженців та громадянства Канади на їхній спеціальній контактній сторінці імміграційної служби України.

Якщо ваше запитання стосується охорони здоров’я, зверніться до органів охорони здоров’я провінції чи території, на якій ви проживаєте.

Якщо ваше запитання стосується рекомендацій щодо COVID-19, тестування та самооцінки, ви можете отримати доступ до інформації, характерної для вашої провінції чи території, на веб-сайті Агентства громадського здоров’я Канади.

Якщо ваше запитання стосується дозволу на роботу або працевлаштування, будь ласка, перейдіть до ресурсів на веб-сайті Immigration, Refugees and Citizenship Canada, а також Банк вакансій.


Если ваш вопрос касается иммиграции, пожалуйста, свяжитесь с отделом иммиграции, беженцев и гражданства Канады на их специальной контактной странице иммиграционной службы Украины.

Если ваш вопрос касается здравоохранения, обратитесь в органы здравоохранения провинции или территории, на которой вы проживаете.

Если ваш вопрос касается рекомендаций по COVID-19, тестирования и самооценки, вы можете получить доступ к информации, характерной для вашей провинции или территории, на веб-сайте Агентства общественного здоровья Канады.

Если ваш вопрос касается разрешения на работу или трудоустройство, пожалуйста, перейдите к ресурсам на веб-сайте Immigration, Refugees and Citizenship Canada, а также Банк вакансий.